NEWSLETTER
O NASEGZAMINY D i EDZIAŁALNOŚĆCZYTELNIAZDJĘCIAKONTAKT
Konkurs "Motyl Bezpieczeństwa 2013"
(12-04-2013)
Stowarzyszenie ogłasza konkurs o tytuł:

"Lidera w zakresie stosowania dobrych praktyk w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy"

Konkurs skierowany jest do wszystkich przedsiębiorstw wykazujących innowacje w dziedzinie poprawy warunków pracy, ochrony zdrowia i prewencji zagrożeń zawodowych. Laureaci otrzymają statuetkę „Motyl Bezpieczeństwa 2013”.

Organizatorami Konkursu są: Stowarzyszenie Rozwoju Kadr, Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej oraz „EGO” Centrum Edukacji i Doradztwa. Celem konkursu jest upowszechnianie dobrych praktyk bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy.

Kandydaci do nagrody powinni wykazać innowacyjne rozwiązania w zakresie: dbałości o bezpieczeństwo pracowników, budowania świadomości bezpieczeństwa w środowisku pracy, nowatorskich rozwiązań technologicznych kształtujących bezpieczeństwo, angażowania pracowników w tworzenie bezpiecznych i ergonomicznych warunków pracy.

Laureatami konkursu w ubiegłych latach były takie przedsiębiorstwa jak: DELL Product Poland, Philips Lightning Poland, Flextronics Logistics, Sonoco. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Międzynarodowej Konferencji „Współczesne standardy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy”, która odbędzie się w dniach 17-18.09.2013r. w Łodzi.

Zgłoszenia przyjmujemy do 31.05.2013 r. Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszenia dostępne są na stronie: www.modernsafetystandards.pl.
NASI PARTNERZY
Stowarzyszenie Rozwoju Kadr
91-222 Łódź, ul. Szczecińska 74
tel. 42 6520334, 42 6521135, 515 099 059
e-mail: srk@srk.org.pl
Rachunek bankowy: Deutsche Bank 47 1910 1048 2251 9936 9402 0001
Start
O nas
Działalność
Egzaminy D i E tzw. "SEP"
Zdjęcia
Czytelnia
Kontakt
ˆ© 2017 SRK - Stowarzyszenie Rozwoju Kadr