NEWSLETTER
O NASEGZAMINY D i EDZIAŁALNOŚĆCZYTELNIAZDJĘCIAKONTAKT

Międzynarodowa Konferencja Naukowa z udziałem gości zagranicznych
(12-04-2013)

Zapraszamy na II Konferencję Naukową "Współczesne standardy zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy. Możliwości i zagrożenia".

Czas i miejsce: 17-18 września 2013, Łódź

Organizatorami są: Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej, Stowarzyszenie Rozwoju Kadr oraz „EGO” Centrum Edukacji i Doradztwa. Celem Konferencji jest zaprezentowanie dorobku badawczego z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w świetle obowiązujących standardów.

W kręgu zainteresowania Konferencji znajdą się przede wszystkim zagadnienia związane z następującymi obszarami:
  Kultura bezpieczeństwa, a kultura organizacji.
  Bezpieczeństwo oparte na zachowaniu (BBS).
  Aspekty prawne bhp.
  Zagrożenia w środowisku pracy.
  Ergonomia stanowiska pracy.
  Zarządzanie wiedzą w kontekście bhp.
  Komputerowe wspomaganie bezpieczeństwa pracy.
  Bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie.

Konferencja jest drugą edycją spotkań naukowców i praktyków zajmujących się problematyką zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Poprzednia edycja odbyła się w 2011 roku i wzięło w niej udział ponad sto osób z różnych środowisk naukowych i ekonomicznych.

Pierwszego dnia Konferencji, odbędzie się debata na temat bezpieczeństwa pracy i promocji zdrowia, w której udział wezmą zarówno przedsiębiorcy jak i przedstawiciele świata nauki i instytucji związanych z bezpieczeństwem. Nastąpi również rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu: „Lider w zakresie stosowania dobrych praktyk w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy 2013” oraz wręczenie statuetki „Motyl Bezpieczeństwa 2013”. Uczestnicy Konferencji zwiedzą także zakłady nagrodzone w Konkursie w poprzedniej edycji.

Więcej informacji pod adresem: www.modernsafetystandards.pl.
NASI PARTNERZY
Stowarzyszenie Rozwoju Kadr
91-222 Łódź, ul. Szczecińska 74
tel. 42 6520334, 42 6521135, 515 099 059
e-mail: srk@srk.org.pl
Rachunek bankowy: Deutsche Bank 47 1910 1048 2251 9936 9402 0001
Start
O nas
Działalność
Egzaminy D i E tzw. "SEP"
Zdjęcia
Czytelnia
Kontakt
ˆ© 2017 SRK - Stowarzyszenie Rozwoju Kadr