NEWSLETTER
O NASEGZAMINY D i EDZIAŁALNOŚĆCZYTELNIAZDJĘCIAKONTAKT
O NAS

O Stowarzyszeniu Rozwoju Kadr

Zostało powołane do życia na mocy uchwały założycieli dnia 05.05.2005 r. Dnia 16 października 2006 r. w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego dla podmiotu Stowarzyszenie Rozwoju Kadr dokonano Wpisu do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotne oraz Rejestru Przedsiębiorców, dzięki któremu nasza organizacja uzyskała status prawny.

Stowarzyszenie stawia sobie za cel wspieranie ludzkiego rozwoju oraz współpracę z różnymi organizacji i środowiskami na rzecz stwarzania innym warunków do satysfakcjonującego rozwoju osobistego i zawodowego.

Misją Stowarzyszenia jest uczestnictwo w procesie przemian w wielu dziedzinach rzeczywistości, a także zachodzących w świadomości ludzi - dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

Biuro SRK czynne w dni robocze w godzinach: 8.00-16.00

Stowarzyszenie Rozwoju Kadr
91-222 Łódź, ul. Szczecińska 74

tel. 042 6520334, 515 777 345, 515 777 022

e-mail: srk@srk.org.pl

KRS: 0000265495

NIP: 9471937426

REGON: 100269087

Rachunek bankowy: Deutsche Bank 47 1910 1048 2251 9936 9402 0001

DZIAŁALNOŚĆ
CZŁONKOSTWO
WŁADZE
STATUT
NASI PARTNERZY
Stowarzyszenie Rozwoju Kadr
91-222 Łódź, ul. Szczecińska 74
tel. 42 6520334, 42 6521135, 515 099 059
e-mail: srk@srk.org.pl
Rachunek bankowy: Deutsche Bank 47 1910 1048 2251 9936 9402 0001
Start
O nas
Działalność
Egzaminy D i E tzw. "SEP"
Zdjęcia
Czytelnia
Kontakt
ˆ© 2017 SRK - Stowarzyszenie Rozwoju Kadr